Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi

Sambakoulu Imperio do Papagaio ry

Osoite

Oksasenkatu 1-2, 00100 Helsinki

Muut yhteystiedot

www.papagaio.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Sambakoulun rekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallituksen vuosittain keskuudestaan nimeämä henkilö.

Osoite

Sama kuin yllä

Muut yhteystiedot

hallitus@papagaio.fi

Rekisterin nimi

Sambakoulu Imperio do Papagaion jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat yhdistyksen varsinaisiksi tai kunniajäseniksi hyväksymät henkilöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut  yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä: nimi, kotikunta, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Tämän lisäksi rekisteriin kirjataan vuosittaiset maksut (jäsenmaksu, karnevaalimaksu, kausimaksut).

Tapahtumien yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muita tietoja, joita tapahtuman järjestäjä tarvitsee.

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Yhdistyksen järjestämille matkoille ilmoittautuessa jäsenien antamia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen rekisteriä ylläpidetään (https://www.admidio.org/).

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Lisäksi:

Evästeet yhdistyksen www-sivustolla

Yhdistyksen sivusto tallentaa evästeitä käyttäjän selaimen avulla tietokoneen selaimen välimuistiin. Nämä evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla sivusto muistaa tietoa sen kävijöistä vierailun aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Asiakkaiden lähettämät yhteydenottopyynnöt ja yhteystiedot säilytetään samoin periaattein kyseistä yhteydenottoa varten sekä suoramarkkinointitarkoitukseen.

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Jäsenellä ja asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus vastaamalla uutiskirjeen sähköpostiin tai suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta. 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

www-sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.