Sambakoulu Império do Papagaio tarjoaa edullista, monipuolista, laadukasta ja tietenkin erittäin yhteisöllistä tanssin- ja soitonopetusta ikään ja sukupuoleen katsomatta. Haluamme että kaikki harrastajat viihtyvät ja tuntevat itsensä tervetulleiksi sambakouluun.

Império do Papagaiossa tervehtiminen, ystävällinen ja kunnioittava käytös muita kohtaan kuuluu asiaan, huumoria unohtamatta. Império do Papagaio haluaa tarjota harrastajilleen turvallisen ja miellyttävän harrastusympäristön, jossa jokaisella on oikeus olla oma itsensä kokematta häirintää, kiusaamista tai syrjintää.

Me olemme yhdessä vastuussa siitä miten kohtelemme toisiamme ja minkälaisen ilmapiirin rakennamme.

Império do Papagaio ei hyväksy epäasiallista tai uhkaavaa käytöstä jäsentilaisuuksissa tai sosiaalisessa mediassa jäseniään tai muita osallisia kohtaan. Epäasiallinen käytös on yleisen hyvän tavan vastaista käytöstä ja voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa toisen turvallisuudelle, terveydelle tai hyvinvoinnille.

Lisäksi se vaikuttaa kielteisesti yhteisön ilmapiiriin ja toimivuuteen. Epäasialliseksi käytökseksi katsotaan mm.

 • henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaaminen; kaikenasteinen fyysinen ja henkinen väkivalta ja seksuaalinen häirintä
 • halventava kielenkäyttö ja eleet (esim. nimittely, huutaminen)
 • mustamaalaaminen
 • perättömien tietojen levittely
 • perusteeton kritistointi
 • syrjintä
 • ulkopuolelle jättäminen (esim. ryhmästä tai keskustelusta)
 • mielipiteen esilletuomisen rajoittaminen
 • tiedon pimittäminen
 • loukkaava käyttäytyminen, joka kohdistuu henkilön ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaalisen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn
 • muu kiusaaminen.

Império do Papagaion jäsenillä on oikeus ja velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään ja tilanteet on hyvä selvittää niin pian kuin mahdollista. Kokiessasi epäasiallista kohtelua kerro tekijälle suoraan että käytös ei ole hyväksyttävää ja on mielestäsi epäasiallista. Kerro konkreettisesti minkälainen käytös on ollut asiatonta tai häiritsevää. Mikäli keskustelu tekijän kanssa ei muuta tilannetta tai et uskalla tuoda asiaa tekijälle itse esiin, keskustele asiasta muiden jäsenten tai hallituksen nimeämän työryhmän kanssa. Jos epäasiallista kohtelua kokenut ei uskalla ottaa asiaa esiin, tulisi muiden käytöksen havainneiden puuttua tilanteeseen.

Hallituksen nimeämän työryhmän velvollisuus on käsitellä kaikki epäasiallisen käytökseksi ja häirinnäksi koetut tilanteet. Hallituksen nimeämä työryhmä käy keskustelut asianomaisten kanssa luottamuksellisesti ilman ennakko-oletuksia ja kuulee kaikkien osapuolten kuvaukset tilanteesta ja päättää ratkaisuehdotuksista. Tavoitteena on löytää ristiriitatilanteeseen ratkaisu niin että osalliset saavat harrastusrauhan ja voivat yhteisössä hyvin.

Epäasiallista käytöstä ei ole yhteisön ongelmien esiin nostaminen ja yhteinen käsittely.